Strona w budowie

Firma Stabilizator Fundamenty Sp. z o.o. realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne. Swoją działalność koncentrujemy na posadowieniu obiektów inżynierskich w trudnych warunkach gruntowych, wzmacnianiu gruntu, stabilizacji skarp i osuwisk, zabezpieczaniu głębokich wykopów oraz budowie ekranów akustycznych.

Naszą ofertę kierujemy do potencjalnych partnerów realizujących inwestycje w obszarach budownictwa kubaturowego, drogowego, hydrotechnicznego i przemysłowego. Zapewniamy, że wykorzystując zdobyte dotychczas doświadczenie możemy zagwarantować wysoką jakość usług, profesjonalne podejście do zagadnień geotechnicznych i zastosowanie w projektach nowoczesnych technik obliczeniowych.
 
Stabilizator Fundamenty Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000455835, NIP: 584-27-30-954, REGON: 221857376

e-mail: info@stabilizator.com.pl
 
OFERTOWANIE:
Wojciech Grygier
tel. +48 695 932 034
PRODUKCJA:
Piotr Mielnik
tel. +48 609 260 008
PROJEKTOWANIE:
Jakub Kowalski
tel. +48 609 360 008
Pale CFA
(Continuous Flight Auger)
Pale przemieszczeniowe SDP
(Soil Displacement Piles)
Kolumny przemieszczeniowe CMC
(Controled Modulus Column)
Kolumny DSM
(Deep Soil Mixing)
Mikropale, kotwy
oraz gwoździe gruntowe
Palisady oraz stalowe
ścianki szczelne
Ekrany akustyczne
na palach